Pomoc Prawna

Jesteś ofiarą przestępstwa? Ciebie bądź Twoich bliskich dotknęła przemoc domowa? Uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym? Byłeś świadkiem przemocy wobec zwierząt? Fundacja SUBSIDIUM LEGALIS zapewni Ci bezpłatną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady, złożenia zawiadomienia, sporządzenia pozwu aż do zakończenia postępowania sądowego. Fundacja oferuje realne wsparcie, pokieruje i pomoże na każdym etapie postępowania. Jeśli nie Ty jesteś w potrzebie a wiesz o ludziach, którzy takiej pomocy potrzebują powiedz im o istnieniu tej fundacji. Przejdziemy przez to razem.

Zakresem działania fundacji SUBSIDIUM LEGALIS w kwestii pomocy prawnej jest:

  • 1) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
  • 2) pomoc pokrzywdzonym przestępstwem
  • 3) pomoc ofiarom wypadków
  • 4) pomoc zwierzętom - ofiarom przemocy
  • Należy nadmienić, iż fundacja realizując swoje cele może udzielać i przyjmować pełnomocnictwa procesowe i na zasadach przewidzianych w art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, art. 90 kodeksu postępowania karnego, art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i innych właściwych przepisów, może występować przed właściwymi sądami, organami administracji samorządowej i rządowej w sprawach objętych celami statutowymi.

    Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania: FAQ | Skontaktuj się z nami: Kontakt