Pomoc Ofiarom Wypadków

Jednym z zakresów działań fundacji jest pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Fundacja pomoże Ci w dochodzeniu swoich praw i roszczeń.

Jesteś ofiarą wypadku? Nie wiesz jakie kroki podjąć? Należy przede wszystkim rozróżnić dwie drogi, które zagwarantują ochronę Twoich praw:

  1. postępowanie karne
  2. postępowanie cywilne
Uwaga! Wszczęte postępowanie karne nie wyklucza dochodzenia roszczeń pieniężnych na drodze postępowania cywilnego.

Ustalenie wszelkich okoliczności zdarzenia i ukaranie sprawcy jest celem postępowania karnego. Na etapie postępowania przygotowawczego wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, ustalana jest tożsamość sprawcy, zbierane i zabezpieczane są dowody. Natomiast późniejszy etap sądowy ma na celu już ukaranie sprawcy. Ty jako pokrzywdzony możesz działać przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego.

Co daje Ci rola oskarżyciela posiłkowego? Nabywasz prawa strony. A to oznacza, że możesz zadawać pytania zarówno oskarżonemu jak i świadkom, masz możliwość zgłaszania wniosków dowodowych a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia masz prawo odwołać się od takiego orzeczenia do sądu wyższej instancji. Jeżeli będziesz miał status jedynie osoby pokrzywdzonej- tracisz wszystkie powyższe atrybuty.

Jednakże, pomimo rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym, możesz dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym. Roszczenia odszkodowawcze są dla ofiary tak samo ważne jak ukaranie sprawcy.
Wstępując na drogę cywilną między innymi możesz dochodzić roszczeń z tytułu:

  1. zadośćuczynienia za ból i cierpienie związane ze zdarzeniem
  2. poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji i innych związanych ze zdarzeniem
  3. utraconych zarobków

O ile koszty leczenia, rehabilitacji czy utraconych zarobków wynikają wprost z faktur, umów bądź innych dokumentów, tak kwotę zadośćuczynienia szacuje sam poszkodowany. Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość ma wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Zostało Ci wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela ale nie zgadzasz się z wysokością przyznanej kwoty? Nic straconego, przyznanie odszkodowania w drodze likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową nie wyklucza dochodzenia pozostałej należności na drodze sądowej.

Potrzebujesz pomocy? Z ramienia fundacji SUBSIDIUM LEGALIS dostaniesz wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania: FAQ | Skontaktuj się z nami: Kontakt