Pomoc prawna

Jesteś ofiarą przestępstwa? Ciebie bądź Twoich bliskich dotknęła przemoc domowa?
Fundacja SUBSIDIUM LEGALIS zapewnia bezpłatną pomoc prawną.
Oferujemy realne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Edukacja Prawna

Działania edukacyjne Fundacji SUBSIDIUM LEGALIS mają na celu budowanie świadomości społeczeństwa,
rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, upowszechnienie i ochronę praw przysługujących osobom pokrzywdzonym.


pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna ma na celu wsparcie pokrzywdzonych w trudnych sytuacjach życiowych
Psycholog pomaga bliżej przyjrzeć się problemom i odnaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania.


Fundacja Subsidium Legalis

Została stworzona do realizacji celów statutowych w trzech głównych aspektach:

pomocy prawnej edukacji prawnej pomocy psychologicznej

Wymieniony zakres jest ściśle powiązany z naszym doświadczeniem zawodowym. Oferta fundacji jest skierowana do osób pokrzywdzonych, doświadczających przemocy bądź świadków przemocy, którzy potrzebują wsparcia i pomocy prawnej w ochronie swoich wolności oraz praw.

Edukacja Prawna
Edukacja Prawna
O potrzebie edukacji prawnej społeczeństwa nie trzeba nikogo przekonywać. Podstawowa wiedza prawna jest niezbędna do ochrony swoich praw.
Pomoc Prawna
Pomoc Prawna
Jesteś ofiarą przestępstwa? Ciebie bądź Twoich bliskich dotknęła przemoc domowa? Uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym? Byłeś świadkiem przemocy wobec zwierząt?
Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Fundacja SUBSIDIUM LEGALIS zapewni pomoc prawną oraz psychologiczną osobom, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie. Ofiarą może być każdy– małżonek, dziecko, rodzic, partner. Nie bój się szukać pomocy.
Pomoc Ofiarom Wypadków
Pomoc Ofiarom Wypadków
Jednym z zakresów działań fundacji jest pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Fundacja pomoże Ci w dochodzeniu swoich praw i roszczeń.
Pomoc Pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc Pokrzywdzonych przestępstwem
Przestępstwo jest pojęciem dość obszernym, jednak najogólniej rzecz ujmując, jest nim każdy czyn, który został zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Osoba, która doświadczyła przestępstwa często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie ciągnie za sobą bierność ofiary.
Pomoc zwierzętom - ofiarom przestępstw
Pomoc zwierzętom - ofiarom przestępstw
Zwierzęta stanowią wyjątkową grupę ofiar, która nie ma możliwości faktycznej samodzielnej obrony. Nie mają sposobności zaalarmowania odpowiednich służb bądź życzliwych ludzi o tym, że są bite, kopane, zamykane w bardzo małych klatkach bądź ciemnych pomieszczeniach.
Pomoc Psychologiczna
Pomoc Psychologiczna
Pomoc psychologiczna świadczona przy udziale specjalisty ma na celu wsparcie pokrzywdzonych w trudnych sytuacjach życiowych.
Wesprzyj Nas
Wesprzyj Nas
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w.

zobacz uśmiech na twarzach innych ludzi

Wesprzyj nas

Wspierając działania Fundacji razem z nami stajesz w obronie pokrzywdzonych.
Wesprzyj nas
Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania: FAQ | Skontaktuj się z nami: Kontakt