Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Fundacja SUBSIDIUM LEGALIS zapewni pomoc prawną oraz psychologiczną osobom, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie. Ofiarą może być każdy – małżonek, dziecko, rodzic, partner. Nie bój się szukać pomocy. Fakt, że znalazłeś się na tej stronie świadczy o tym, że jesteś odważniejszy niż myślisz.

Można wyróżnić trzy główne formy przemocy:

  1. fizyczną
  2. psychiczną
  3. ekonomiczną

Naruszenie nietykalności fizycznej, z którą spotykamy się najczęściej to nie tylko pobicie, którego sprawca dokonuje zazwyczaj „w czterech ścianach”. Znamiona przemocy wyczerpuje między innymi takie zachowanie jak: popychanie, szarpanie, policzkowanie, krępowanie ruchów, ciągnięcie za włosy. Osoba szanująca i kochająca innych nie okazuje w ten sposób swoich uczuć, nie znajduj wytłumaczenia dla takiego zachowania. Zareaguj.

Obok przemocy fizycznej, niechlubny prym wiedzie przemoc psychiczna po którą oprawcy sięgają równie często, pewnie ze względu na trudności w jej udowodnieniu. Ta forma przemocy może przybierać postać wyśmiewania, oczerniania, umniejszania zasług, wyzywania, obrażania, straszenia, szantażowania, obwiniania, lekceważenia, nieustannej krytyki, wymuszania posłuszeństwa, izolowania od innych itp. Mimo, że w niektórych domach takie zachowanie staje się rutyną, niemniej, żadna z wymienionych form nie może mieć miejsca w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Zareaguj.

Przemoc ekonomiczna, chociaż występująca najrzadziej przybiera wymierną postać, miedzy innymi: pozbawienia ofiary środków do życia, ograniczania dostępu do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych czy niszczenia bądź pozbawienia własności. Całkowita zależność finansowa bądź inne uzależnienie od drugiej osoby w zakresie codziennego życia najczęściej prowadzi do całkowitego zniszczenia poczucia własnej wartości. Nie czekaj, aż taka sytuacja pociągnie za sobą nieodwracalne skutki. Zareaguj.

Jak należy postępować gdy doświadczymy bądź zaobserwujemy w kręgu naszych bliskich tego rodzaju przemoc? Przede wszystkim zacznij szukać pomocy. Zadzwoń na Policję bądź udaj się bezpośrednio na najbliższy komisariat Policji, aby złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeśli nie masz na to siły, zgłoś się do nas, dokonamy tego w twoim imieniu.

Mimo, że pierwszy krok może wydawać się trudny i niemożliwy to uwierz, że stanowi konieczny krok do walki o siebie i najbliższych a fundacja SUBSIDIUM LEGALIS wskaże Ci kolejne kroki prawne, które okażą się milowym skokiem w walce o przyszłość Twoją i Twojej rodziny. Fundacja powstała właśnie dla Ciebie, gdyż na przemoc domową nie może być cichego przyzwolenia.

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania: FAQ | Skontaktuj się z nami: Kontakt