Edukacja Prawna

O potrzebie edukacji prawnej społeczeństwa nie trzeba nikogo przekonywać. Podstawowa wiedza prawna jest niezbędna do ochrony swoich praw.

Działania edukacyjne mają na celu budowanie świadomości społeczeństwa, rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, upowszechnienie i ochronę praw przysługujących osobom pokrzywdzonym, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych oraz badawczych w zakresie praworządności chroniącej prawa i wolności człowieka i obywatela.

Edukacja prawna, która stanowi również jedną z form działalności fundacji SUBSIDIUM LEGALIS zmierza do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Jednym z celów statutowych fundacji jest upowszechnianie wiedzy na temat obrony wolności i praw człowieka, wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawnych, podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat usług prawnych a także działalność na rzecz poprawy jakości prawa.

Tematyka i forma przedsięwzięć edukacyjnych będzie odpowiedzią na problemy zgłaszane w toku świadczenia pomocy prawnej w ramach profilu działania fundacji.

Cele fundacji SUBSIDIUM LEGALIS realizowane są poprzez szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje oraz udostępniane informację i artykuły. Zważając na profil działalności fundacji, zwracam uwagę, iż w zakładce „BLOG” znajdują się wpisy na temat szeroko pojętej pomocy ofiarom przestępstw.

zobacz uśmiech na twarzach innych ludzi

Wesprzyj nas

Wspierając działania Fundacji razem z nami stajesz w obronie pokrzywdzonych.
Wesprzyj nas