Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przestępstwo jest pojęciem dość obszernym, jednak najogólniej rzecz ujmując, jest nim każdy czyn, który został zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Osoba, która doświadczyła przestępstwa często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie ciągnie za sobą bierność ofiary.

Ktoś przywłaszczył Twoją własność? Zostałeś oszukany? Ukradziono twoje dane i użyto ich do zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach bankowych? Takie bezprawne działania prowadzą do utraty majątku oraz generują zobowiązania, które powstały zupełnie niezależnie od naszej woli. A może zostałeś pobity i nie wiesz w jaki sposób doprowadzić do ukarania sprawcy? Prawo daje Ci możliwość podjęcia odpowiednich kroków, które doprowadzą do ochrony Twoich praw.

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa:

  1. kradzieży
  2. kradzieży z włamaniem
  3. oszustwa
  4. przywłaszczenia
  5. rozboju
  6. pobicia
  7. gróźb karalnych
  8. uporczywego nękania
  9. oraz innych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu
lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, właśnie w fundacji SUBSIDIUM LEGALIS uzyska pomoc prawną oraz psychologiczną.

Ideą fundacji w zakresie pomocy ofiarom przestępstw jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak również po ich zakończeniu.

Jednak miej na uwadze, że wiele kroków możesz podjąć samodzielnie, gdyż są one unikalne i nie zawsze będą mogły być powtórzone. Zostałeś pobity? Zgłoś się do lekarza, który udzieli Ci specjalistycznej pomocy i sporządzi niezbędną dokumentację medyczną. Ukradziono twoje dane, włamując się na konto bankowe? Niezwłocznie zadzwoń do swojego banku i zablokuj możliwość dokonywania jakichkolwiek transakcji. Widzisz jak ktoś oddala się z twoją torebką? Ustal na miejscu osoby, które były świadkami tego zdarzenia. Ktoś kieruje wobec Ciebie wiadomości w treści których grozi pozbawieniem życia? Zapisz ich treść na nośniku, aby stosownie je zabezpieczyć. Nie bój się walczyć i szukać pomocy, masz prawo wiedzieć jak chronić siebie i swoje interesy.

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania: FAQ | Skontaktuj się z nami: Kontakt